چاپ فلزات چیست و چگونه انجام می شود؟

۱۱ اسفند ۱۴۰۰
چاپ روی ورقه های تین پلیت از چند مرحله عمده ومهم شامل لاک زنی ، چاپ و پخت در کوره…